Program

for 1. Halv år 2019 Hobro Fotoklub

10/1              Planlægning af det næste halv år i klubben

24/1              Generalforsamling og vis dit udstyr frem

7/2                Videre med Lightroom, oplæg fra Claus og månedens foto

21/2              Foredrag med Flemming Bo Jensen

28/2             Mød en pressefotograf, info følger.

14/3              Arbejde med Lag/masker, oplæg fra Erik og månedens foto

22-24/3       Weekend fototur til Sletterhage, tovholder Martin

28/3             Modlys, oplæg fra Jens

11/4              Lysmaling ved Hornum teglværk, tovholder Walter

25/4             Workshop 1. Hvordan kan jeg gøre billedet bedre? Tag et eller flere billeder med, som du ikke er helt tilfreds med og ønsker at forbedre. Vi kommenterer i fællesskab

billederne og kommer med tips og ideer til, hvad der kan gøres. Tovholder Walter

9/5               Workshop 2. Sådan har jeg gjort billedet bedre! Tag et eller flere billeder med, som du har behandlet i et billedforbedrings eller billedbehandlingsprogram. Det kan være

nogle af de billeder vi snakkede om i Workshop 1, men det kan også være helt andre billeder. Fortæl om, hvordan du har efterbehandlet billedet. Tovholder Walter

23/5             Fototur i Hobro (5 udvalgte steder) med engangskamera, tovholder Martin

25/5             Fototur til Lille vildmose, tovholder Anders

6/6               Foto tur til Viborg

Er der ikke nævnt andet er mødested i klublokalet kl. 19.00

 

Hver aften er/bliver tildelt en tovholder.

Vel mødt