for 1. Halv år 2019 Hobro Fotoklub

10/1 Planlægning af det næste halv år i klubben

24/1 Generalforsamling og vis dit udstyr frem 

7/2 Videre med Lightroom, oplæg fra Claus og månedens foto 

21/2 Foredrag med Flemming Bo Jensen 

28/2 Arbejde med Lag/masker, oplæg fra Erik 

14/3 Niels Reiter. og månedens foto 

22-24/3 Weekend fototur til Sletterhage, tovholder Martin 

28/3 Modlys, oplæg fra Jens 

11/4 Lysmaling ved Hornum teglværk, tovholder Walter 

25/4 Workshop 1. Hvordan kan jeg gøre billedet bedre? Tag et eller flere billeder med, som du ikke er helt tilfreds med og ønsker at forbedre. Vi kommenterer i fællesskab billederne og kommer med tips og ideer til, hvad der kan gøres. Tovholder Walter 

9/5 Workshop 2. Sådan har jeg gjort billedet bedre! Tag et eller flere billeder med, som du har behandlet i et billedforbedrings eller billedbehandlingsprogram. Det kan være nogle af de billeder vi snakkede om i Workshop 1, men det kan også være helt andre billeder. Fortæl om, hvordan du har efterbehandlet billedet. Tovholder Walter 

23/5 Fototur i Hobro (5 udvalgte steder) med engangskamera, tovholder Martin 

25/5 Fototur til Lille vildmose, tovholder Anders 

6/6 Foto tur til Viborg 

Er der ikke nævnt andet er mødested i klublokalet kl. 19.00 Hver aften er/bliver tildelt en tovholder. 

Vel mødt  

Program arkiv siden opstart i 2008